DDGS

Suszony wywar uzyskuje się przy przerobie ziarna zbóż na wysokoprocentowy alkohol lub bioetanol. Do produkcji alkoholu z ziarna zbóż wykorzystywana jest przede wszystkim skrobia. W materiale wyjściowym, poziom skrobi kształtuje się od 60 do 70%, natomiast w produkcie finalnym (DDGS) zawartość tego węglowodanu jest poniżej 10%. Z kolei wyższa zawartość włókna NDF w stosunku do zboża ogranicza potencjalną możliwość wystąpienia kwasicy, a także sprzyja lepszej pracy żwacza i większej aktywności mikroorganizmów. Ilość białka ogólnego w suszonym wywarze zwiększa się w stosunku do zboża prawie trzykrotnie – średnio z 12 do 29%.

Białko ogólne zawarte w wywarach cechuje się powolnym rozkładem w żwaczu, co w żywieniu krów mlecznych sprawia, że dobrze komponuje się z paszami o rozkładzie szybszym (np. zielonki i kiszonki z traw oraz roślin motylkowych). Koncentracja tłuszczu surowego w DDGS wzrasta do 8% i cechuje się wysoką zawartością nienasyconych kwasów tłuszczowych.

Sucha masa 89%
Białko ogólne 25%
Tłuszcz surowy 8%
Włókno surowe 8%
Energia JPM 0,97
Energia MJ NEL 7,1


Kup teraz