Makuch rzepakowy

Produkt zwany makuchem rzepakowym to wytłoczyny pozostające po wyciśnięciu oleju z nasion rzepaku bez użycia zabiegów chemicznych. Makuch rzepakowy odróżnia od śruty rzepakowej głównie zawartość tłuszczu surowego. Większa zawartość tłuszczu w konsekwencji obniża zawartość białka i podwyższa koncentrację energii. Warto zaznaczyć, że profil kwasów tłuszczowych jest w makuchu bardzo korzystny i stanowi cenne źródło kwasów omega-3 istotnych w perspektywie dobrej płodności.

Przy wprowadzeniu do dawki pokarmowej makuchu z nasion rzepaku zawartość tłuszczu w dawce nie powinna być większa niż około 5-6% w suchej masie. Większy udział tłuszczu uniemożliwia prawidłowe zbilansowanie dawki pokarmowej pod względem energii i białka, a tym samym właściwe pokrycie potrzeb mikroorganizmów żwacza. Praktyka żywieniowa i badania naukowe pokazują, że makuch rzepakowy może być z powodzeniem wykorzystywany w żywieniu młodych cieląt, całkowicie zastępując śrutę sojową.

Sucha masa 90%
Białko ogólne 32%
Tłuszcz surowy 7% – 12%
Włókno surowe 12%
Energia JPM 0.99
Energia MJ NEL 7,19


Kup teraz