Otręby pszenne

Otręby uzyskuje się z ziarna zbóż rozdrobnionego i przesianego przez sita. Zawierają zewnętrzną część ziarna (okrywę owocowo-nasienną) wraz z zarodkiem i część bielma. Produkty uboczne z przemiału w porównaniu z całym ziarnem są uboższe w skrobię, zawierają natomiast więcej włókna surowego, białka ogólnego, składników mineralnych oraz witamin. Otręby pszenne są paszą dietetyczną nadającą się dla wszystkich grup zwierząt.

Charakteryzują się działaniem lekko przeczyszczającym, podawane w postaci pójła są często pierwszą paszą dla krów po porodzie. W mieszankach treściwych dla bydła ich udział może sięgać 30%. Otręby są dobrą paszą w żywieniu młodzieży, krów w zasuszeniu, także zwierząt chorych. Znaczna zawartość włókna i tym samym stosunkowo niska wartość energetyczna powoduje, że nie jest to komponent wskazany dla krów o bardzo wysokiej produkcji mleka.

Sucha masa 88%
Białko ogólne 14,8%
Tłuszcz surowy 4%
Włókno surowe 12%
Energia JPM 0,78
Energia MJ NEL 5,6


Kup teraz