Wysłodki buraczane

Podczas produkcji cukru z buraków cukrowych powstają cenne produkty uboczne: wysłodki i melasa. Znaczącymi składnikami wysłodków buraczanych, oprócz białka są cukry strukturalne. We frakcji cukrów strukturalnych występują głównie pektyny (20-25% suchej masy), którym zawdzięczają wysłodki swoją strukturę i zdolność pęcznienia. Dzięki specyficznej fermentacji pektyn w przewodzie pokarmowym przeżuwaczy, produkty uboczne buraków cukrowych są cennym źródłem energii dla tej grupy zwierząt.

Fermentacja pektyn w żwaczu przebiega wolniej w porównaniu z sacharozą czy skrobią, toteż wartość pH w żwaczu prawie nie maleje, co zapewnia korzystne warunki do rozkładu włókna pochodzącego z innych pasz dawki pokarmowej. Dodatek melasy (wysłodki melasowane) zwiększa zawartość cukru, związków azotowych niebiałkowych oraz składników mineralnych. Pod względem wartość pokarmowej wysłodki melasowane są oceniane lepiej niż wysłodki prasowane lub suszone.

Sucha masa 89%
Białko ogólne 9%
Tłuszcz surowy 0,8%
Włókno surowe 18%
Cukry 8%
Energia JPM 0,94
Energia MJ NEL 6,78


Kup teraz