Śruta słonecznikowa

Najmniej popularna ze śrut poekstrakcyjnych chociaż równie cenna jako źródło białka paszowego. Białko śruty słonecznikowej wyróżnia duża zawartość metioniny i stosunkowo niska lizyny. Posiada też mniej korzystne wskaźniki rozkładu białka w żwaczu. Śruta słonecznikowa może znacznie różnić się składem w zależności od stopnia obłuszczenia nasion. Śruta z nasion nieobłuszczonych zawiera średnio 28% białka i 26% włókna surowego, gdy śruta z nasion częściowo obłuszczonych 32% białka i 21% włókna surowego.

Różnice te decydują o możliwej ilości zastosowania śruty w dawce. Duża ilość włókna w przypadku nasion nieobłuszczonych w znacznym stopniu obniża wartość energetyczną przez co w przypadku krów wysokomlecznych w początkowym okresie laktacji powinna być limitowana. Niemniej w przypadku krów z mniejszą produkcją mleka może z powodzeniem zastąpić śrutę rzepakową

Sucha masa 88%
Białko ogólne 32%
Tłuszcz surowy 2,2%
Włókno surowe 22%
Energia JPM 0,65
Energia MJ NEL 4,7


Kup teraz